PBLA 60 konference

2016. gada 5. oktobrī Rīgā, Mazajā Ģildē, Amatu ielā 5, notiks Pasaules Brīvo laviešu apvienības (PBLA) 60. gadskārtai veltīta konference, ko rīko PBLA sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju.


9:00 -10:00 PBLA valdes sēdes un konferences atklāšana


10:00-12:30 Konferences atklāšana un I sesija I: PBLA dibināšana un ieguldījums cīņā par Latvijas neatkarības atjaunošanu
Moderators: Tālavs Jundzis
  Andrejs Plakans, vēsturnieks  Trimdas veidošanās un politiskā darbība – vispārējs apskats
  Uldis Grava, PBLA priekšsēdis (1970- 1975)    No BPLA uz PBLA
  Oļģerts Pavlovskis, PBLA priekšsēdis (1982 – 1987) PBLA aktivitātes EDSA ietvaros
  Jānis Lucs, Latvijas Brīvības fonda pārvaldes priekšsēdis  Latvijas Brīvības fonds – ieguldījums Latvijas neatkarības atjaunošanā  
  Ainārs Lerhis, vēsturnieks  Trimdas organizāciju un Latvijas diplomātiskā dienesta sadarbība 
  Diskusija
12:30 – 13:30 Pusdienas
13:30 – 15:30 Sesija II: PBLA ieguldījums Latvijas neatkarības atjaunošanā un Latvijas demokratizācijas, drošības un tiesiskuma stiprināšanā
Moderators: Ivars Ijabs
  Dainis Īvāns, Latvijas Tautas frontes priekšsēdētājs  Piesardzīgā satikšanās, ciešā sadarbība - LTF un PBLA attiecību peripetijas
  Vaira Paegle, PBLA priekšsēde (1994 - 1998) PBLA loma Latvijas politikas ietvarā: starp reālpolitiku un ideālpolitiku
  Jānis Kukainis, PBLA priekšsēdis (2002-2007 un šobrīd) PBLA ieguldījums Latvijas drošības stiprināšanā – kampaņa par labu Latvijas uzņemšanai NATO un pēdējās desmitgades aktualitātes
  Arnis Kaktiņš, SKDS  PBLA darbības novērtējums Latvijas sabiedrības skatījumā (SKDS sabiedriskās domas aptauja 2016. gada pavasarī)
  Kristīne Beķere, LZA Baltijas Stratēģisko pētījumu centrs PBLA un trimdas politiskās darbības liecības un to saglabāšana
  Diskusija
15:45 – 16:45 PBLA darbības prioritātes nākamam darbības cēlienam
  Amerikas latviešu apvienības priekšsēdis Pēteris Blumbergs;
Eiropas latviešu apvienības priekšsēdis Kristaps Grasis; 
Dienvidamerikas un Karību latviešu apvienības priekšsēde Renāte Albrehta;
Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē priekšsēde Kristīne Saulīte; 
Latviešu Nacionālās apvienības Kanādā priekšsēdis Andris Ķesteris; 
Krievijas latviešu kongresa priekšsēde Lauma Vlasova
16:45 – 17:00 Konferences nobeigums

 

Izveido savu mājaslapu vai e-veikalu ar Mozello!

Ātri, viegli, bez programmēšanas.

Ziņot par pārkāpumu Uzzināt vairāk